July 25, 2024 | बिहिबार, साउन १०, २०८१

सम्पर्क गर्नुहोस् Mobile No.+977 ९८६०९७९१२२ /+977 9865702705 [email protected]

कृपया हाम्रो व्यवस्थापन टोलीसँग परामर्श र विज्ञापनको मूल्य, साइज र स्थान निर्धारणको बारेमा उद्धरण सोध्नुहोस्।

दिएको टेलिफोन नम्बर तथा सम्बन्धित ठेगानामा बिज्ञापनको लागि सम्पर्क गर्नुहोला ।

बजार व्यवस्थापक :- उमेश बहादुर शाही
सम्पर्क :9860979122-097501010
बुढिनन्दा वडा नं.१-बाजुरा, नेपाल

[email protected]
Mobile No.+977 ९८६०९७९१२२
+977 9865702705