July 25, 2024 | बिहिबार, साउन १०, २०८१

विज्ञापन

कृपया हाम्रो व्यवस्थापन टोलीसँग परामर्श र विज्ञापनको मूल्य, साइज र स्थान निर्धारणको बारेमा उद्धरण सोध्नुहोस्।

दिएको टेलिफोन नम्बर तथा सम्बन्धित ठेगानामा बिज्ञापनको लागि सम्पर्क गर्नुहोला ।

बजार व्यवस्थापक :- उमेश बहादुर शाही
सम्पर्क :
बुढिनन्दा वडा नं.१-बाजुरा, नेपाल
+977 ९८६०९७९१२२